Skip to content
Čeština (Česká republika)Deutsch (DE-CH-AT)Polish (Poland)English (United Kingdom)
Pověst o Kačence Tisk Email
kacenka_haldovaHory v Čechách musí mít svého vládce. V Krkonoších kraluje KRAKONOŠ, Jeseníky mají PRADĚDA a Prachovským skalám vládne populární RUMCAJS. Orlické hory mají své vládce hned dva. RAMPUŠÁKA s bílým plnovousem a sličnou, laskavou princeznu KAČENKU. Kačka, Kačenka, Kateřina je zmíněna poprve v Babičce Boženy Němcové (mimochodem právě její babička pocházela z Dobrušska) a v knize Z mých pověstí Aloise Jiráska. Oba autoři ve svém dětství se zatajeným dechem naslouchali vyprávění o tom, jak Krakonoš putuje plný touhy za Kačenkou na Kačenčiny (ORLICKÉ) hory. Je ale odmítnut a musí se vrátit zpět. A tak obě cesty jsou spojeny s větry a „Božím dopuštěním“. Zejména na zpáteční cestě Krakonoš „přeukrutně“ pláče, takže rozvodní potoky a řeky. POSTAVA PRINCEZNY HOR KAČENKY JE STARŠÍ O NEJMÉNĚ DVĚSTĚ LET. To Rampušák, duch hor, je o mnoho mladší. Obě jména však můžeme v poslední době slyšet u příležitosti slavnostního ukončení zimní sezóny v Deštném. Kačenku i Rampušáka na historických lyžích doprovází na sjezdovce rej masek. Rampušák na letní období předává vládu Kačence a ona své hory spolu se skřítky chrání. Kačenčina pohádková říše byla slavnostně vyhlášena v roce 2002 a hned první bod z Devatera artikul Kačenčiných napovídá, kam paní hor a její vláda, „kteroužto z vůle princezny hor starostové obcí horských a podhorských tvoří“ směřuje. „Kačenčina říše jest zemí pohádkovou, pročež je do ní zlým silám, stejně jako Zlobě a Závisti vstup zakázán.“ Snahou všech, kteří se o tuto říši starají je přiblížit návštěvníkům nejenom kraj, ale i jeho pohádky, další lidovou slovesnost, ale i pohostinnost místních horalů. Náš slogan U nás jako v pohádce ... je zároveň přáním, aby se návštěvník Orlických hor a Podorlicka tak při pobytu cítil.

Kresba: Jarmila Haldová